Aleksandar Hadzic

Veštine

Znanje i veštine stečene kroz dugogodišnju praksu i iskustvo iz sledećih oblasti
ODRŽAVANJE HARDVERA
99%
ODRŽAVANJE SOFTVERA
99%
UMREŽAVANJE 
80%
MICROSOFT SQL SERVER
50%
C# 
50%
HTML & CSS
70%
WORDPRESS
70%

Tehnologije koje koristim!

Wordpress-Program otvorenog koda, omogućava dizajniranje i održavanje web sajtova. 30% svih sajtova na internetu koristi Wordpress.
HTML5-(HyperText Markup Language) jezik je osnova svake web stranice.Omogućava formatranje svih sadržaja na stranici.
Sass-(Syntactically awesome style sheets). Skriptni jezik sa izrazima, funkcijama, varijablama uslovima logike i petljama.
CSS-(Cascading Style Sheets) je jezik formatiranja pomoću kog se definiše kompletan izgled, struktura  sadržaj web stranice.
C#-Objektno orijentisan programski jezik
WPF-grafički podsistem namenjen izgradnji aplikacija sa vizualno korisničkim interfejsom baziranom na XAML-u.
SQL-(Structured Query Language) je programski jezik namenjen za upravljanje podacima u relacionim sistemima za upravljanje bazama podataka.
Veeam softversko rešenje štiti investiciju u virtualizaciju, pomaže održavanju kontinuiteta poslovanja i obezbeđuje alate neophodne za očuvanje fleksibilnosti preduzeća.
Jeste izvorni hipervizor koji može da stvara virtuelne mašine na x86-64 sistemima koji rade pod operativnim sistemom WindowsServer na kojem se nalazi Hyper-V.